Neonky: Barevný zázrak české přírody

Neonky Ryby

Původ a výskyt v přírodě

Neonky, malé, ale nádherně zbarvené rybky, pocházejí z Jižní Ameriky. Jejich domovem jsou pomalu tekoucí a stojaté vody přítoků Amazonky v Brazílii, Peru a Kolumbii. Tyto oblasti se vyznačují specifickými podmínkami - voda je zde měkká, kyselá a bohatá na třísloviny z tlejícího listí. Neonky obývají především hustě zarostlé partie vod, kde nacházejí úkryt mezi kořeny a vodními rostlinami. V přírodě se neonky sdružují do početných hejn, která jim poskytují ochranu před predátory. Jejich zářivé barvy, ačkoliv se to může zdát paradoxní, jim v kalné vodě pomáhají s orientací a rozpoznáváním jedinců vlastního druhu. V důsledku odlesňování a znečištění vodních toků se populace neonek v některých oblastech snižují. Proto je důležité chránit jejich přirozené prostředí a podporovat zodpovědný chov v akváriích.

Charakteristické zbarvení a tvar

Neonky jsou proslulé svým nezaměnitelným zbarvením, které jim propůjčuje takřka magický vzhled. Typickým znakem je podélný pruh, táhnoucí se od hlavy až k ocasní ploutvi. U neonky obecné se tento pruh leskne v zářivě červené barvě, zatímco u neonky červené je zbarven do ruda pouze v zadní části těla. Zbývající část pruhu, od hlavy až po břicho, září v sytě modré barvě. Toto fascinující zbarvení je způsobeno speciálními pigmentovými buňkami, tzv. chromatofory, které obsahují drobné krystalky odrážející světlo. Díky nim se zdá, jako by neonky ve vodě doslova zářily, a to i za zhoršených světelných podmínek. Kromě charakteristického pruhu se u některých druhů neonek objevují i další barevné prvky, například červené zbarvení ploutví nebo jemné tečkování na těle. Tvar těla neonek je protáhlý a ze stran zploštělý, což jim umožňuje mrštný pohyb ve vodním prostředí. Ploutve jsou poměrně krátké a zaoblené, což jim dodává na eleganci a ladnosti. Celkově působí neonky velmi křehkým a subtilním dojmem, avšak nenechte se zmást jejich zdánlivou křehkostí – ve skutečnosti jsou to poměrně odolné a přizpůsobivé rybky.

Velikost a délka života

Neonky patří mezi menší druhy ryb, ideální do menších a středně velkých akvárií. Dospělé neonky dorůstají délky 3 až 4 centimetry. Samci jsou obvykle štíhlejší a menší než samičky.

Co se týče délky života, neonky se v průměru dožívají 5 až 8 let. Správná péče a vhodné podmínky v akváriu, jako je čistá voda, optimální teplota a kvalitní strava, jim mohou život prodloužit i o několik let. Naopak stres, špatné podmínky a nevhodná strava jim život zkracují.

neonky ryby

Chování a společenský život

Neonky jsou společenské ryby, které se cítí nejlépe ve skupině alespoň 6 jedinců. Větší hejno 10 a více jedinců jim umožňuje vyniknout jejich nádherné barvy a fascinující plavecké chování. Ve skupině si neonky vytvářejí jemnou hierarchii, ale nejedná se o agresivní druh. Občas můžete pozorovat mírné šarvátky mezi samci, které slouží k určení dominantního jedince, ale tyto spory jsou krátké a neškodné.

Porovnání neonek
Druh Velikost (cm) Původ
Neonka obecná (Paracheirodon innesi) 4 Jižní Amerika
Neonka červená (Paracheirodon axelrodi) 5 Jižní Amerika

Neonky jsou aktivní plavci a ocení dostatek prostoru k pohybu v akváriu. Rády proplouvají mezi rostlinami a kořeny, proto je vhodné jim zařídit akvárium s dostatkem úkrytů. V akváriu s dostatkem rostlin se neonky cítí bezpečněji a vykazují přirozenější chování.

Co se týče soužití s jinými druhy, neonky jsou mírumilovné ryby, které se hodí do společenských akvárií. Je vhodné je kombinovat s jinými mírumilovnými a podobně velkými druhy ryb, které jim neublíží. Vyhněte se chovu s agresivními nebo teritoriálními druhy, které by mohly neonky stresovat nebo jim ubližovat.

Potrava v přirozeném prostředí

Neonky obývají pomalu tekoucí a stojaté vody Amazonie. V jejich přirozeném prostředí tvoří potravu drobní bezobratlí živočichové a rostlinná hmota. Mezi jejich oblíbenou potravu patří larvy hmyzu, drobné korýše, jako jsou buchanky a dafnie, a také řasy a rozkládající se rostlinný materiál. Neonky jsou všežravci, což znamená, že se živí jak živočišnou, tak rostlinnou potravou.

V hustě zarostlých vodách Amazonie se neonky musejí spoléhat na svůj bystrý zrak a rychlé reflexy, aby si potravu ulovily. Často se krmí u hladiny, kde loví hmyz padající do vody. Díky svému malému vzrůstu a štíhlému tělu se dokáží protáhnout i úzkými štěrbinami mezi kameny a kořeny, kde hledají potravu.

Je důležité si uvědomit, že neonky jsou hejnové ryby a v přírodě se vyskytují ve velkých skupinách. Při hledání potravy spolupracují a sdílejí nalezenou potravu.

Rozmnožování a péče o potomstvo

Neonky, ať už mluvíme o klasických neonkách obecných nebo jiných druzích, jako jsou neonky červené či neonky diamantové, patří mezi oblíbené akvarijní rybky. Jejich rozmnožování v domácích podmínkách ale může být pro chovatele výzvou. Neonky se třou v měkké, mírně kyselé vodě. Ideální teplota pro tření je kolem 24 °C. Pro stimulaci tření je vhodné simulovat období dešťů, a to postupným snižováním pH vody a zvyšováním její teploty. Před samotným třením je vhodné oddělit samce a samice od sebe a krmit je živou potravou. Samice neonky kladou jikry na jemnolisté rostliny nebo do třecích mopů. Počet jiker se pohybuje od 50 do 200 kusů. Po výtěru je důležité rodiče od jiker oddělit, jelikož je mohou pozřít. Z jiker se po 24 až 36 hodinách líhnou larvy, které se zpočátku živí žloutkovým váčkem. Po třech až čtyřech dnech se začínají rozplavávat a hledat potravu. V této fázi je vhodné je krmit vířníky nebo nálevníky. Péče o potěr neonky vyžaduje trpělivost a vhodné podmínky. Důležité je udržovat čistou vodu a zajistit dostatek vhodné potravy. S rostoucím věkem se potěr postupně přikrmuje jemně rozdrcenou suchou potravou. Přestože rozmnožování neonky v domácích podmínkách není vždy snadné, s trochou trpělivosti a znalostí si i začínající akvarista může užít radosti z odchovu těchto krásných rybek.

neonky ryby

Neonky v akváriích: Oblíbené rybky

Neonky patří mezi nejoblíbenější akvarijní rybky vůbec. Jejich popularita pramení z jejich nenáročnosti, krásného zbarvení a mírumilovné povahy. Tyto drobné rybky, dorůstající délky jen pár centimetrů, pocházejí z Jižní Ameriky, konkrétně z povodí Amazonky. V přírodě obývají pomalu tekoucí a stojaté vody s hustou vegetací. Pro chov v akváriu jsou ideální začátečníkům, jelikož nevyžadují nijak náročnou péči. Důležité je zajistit jim dostatečně prostorné akvárium s dostatkem rostlin, které jim poskytnou úkryt. Neonky jsou hejnové rybky, proto je vhodné chovat je v počtu alespoň 6–8 kusů. V akváriu s více jedinci vynikne jejich nádherné zbarvení a rybky se cítí bezpečněji. Co se týče potravy, neonky jsou všežravé. Přijímají suché, mražené i živé krmivo. Důležité je podávat jim pestrou stravu, aby měly dostatek vitamínů a živin.

Význam pro ekosystém Amazonky

Neonky, drobné rybky s třpytivými šupinami, hrají v ekosystému Amazonky nenápadnou, ale důležitou roli. Tyto rybky, obývající pomalu tekoucí a stojaté vody, tvoří potravu pro větší ryby, ptáky a další predátory. Jejich přítomnost a početnost tak přímo ovlivňuje populace těchto predátorů a celkovou rovnováhu ekosystému.

Zároveň jsou neonky důležitými konzumenty larev komárů a dalšího hmyzu, čímž přispívají k regulaci jejich populace. V opačném případě by mohlo docházet k přemnožení komárů, což by mělo negativní dopad na zdraví lidí i zvířat.

neonky ryby

Jejich citlivost na změny kvality vody z nich dělá důležité indikátory zdraví celého ekosystému. Znečištění vody, odlesňování a další lidské aktivity ohrožují populace neonek a narušují křehkou rovnováhu Amazonie. Ochrana těchto drobných rybek a jejich přirozeného prostředí je proto klíčová pro zachování biodiverzity a zdraví celého amazonského deštného pralesa.

Neonky, drobné drahokamy Amazonie, s každým zábleskem světla rozzáří akvárium féerickou krásou.

Eliáš Novotný

Ohrožení a ochrana neonky

Neonky jsou v přírodě ohroženy především ztrátou přirozeného prostředí. Odlesňování a znečištění vodních toků v jejich domovině, Amazonii, mají na jejich populace neblahý vliv. Dalším faktorem je nadměrný odlov pro akvaristické účely. I když se většina neonek prodávaných v obchodech rodí v zajetí, nelegální odchyt stále představuje hrozbu.

Naštěstí existují snahy o ochranu těchto drobných rybek. Některé oblasti jejich výskytu jsou chráněny a existují programy na jejich rozmnožování v zajetí. Tyto programy pomáhají snižovat tlak na divoké populace a zároveň zajišťují, aby si i nadále milovníci akvárií mohli užívat krásy neonek.

Co můžeme pro ochranu neonek udělat my? Vybírat si ryby z ověřených chovů a vyhýbat se nákupu ryb z nelegálního odchytu. Důležité je také podporovat organizace, které se zasazují o ochranu deštných pralesů a vodních toků v Amazonii.

Publikováno: 01. 07. 2024

Kategorie: příroda

Autor:

Tagy: neonky ryby | ryby neonky